Szóbeli vizsga:

 

Kerskedelem - marketing alapismeretek tantárgy:

 

A vizsgázók számától függő, de általában 20 tétel a Marketing alapismeretek tantárgy 11 - 12. osztályos anyagából, meéynek témakörei:

 • A marketing kialakulásának, fogalmának, fejlődésének ismerete
 • A piac, a piaci környezet elemzése
 • A fogyasztói vásárlói magatartás tényezői
 • A célpiaci marketing
 • A marketing információs rendszere
 • A piackutatás fajtáinak, módszereinek megfogalmazása
 • A piackutatás felhasználási területei
 • A termékpolitika és árpolitika értelmezése
 • Az értékesítési csatornák kiválasztása
 • A kommunikáció-marketingkommunikáció
 • A reklám szerepe, reklámeszközök, reklámhordozók
 • A public relations értelmezése
 • Az eladásösztönzés, a személyes eladás
 • Az image és az egyedi vállalati arculat megfogalmazása
 • Az egyéb piacbefolyásolási eszközök összevetése

A szóbeli vizsgán önállóan (közép szinten 15 perc, emelt szinten 20 perc) mutatja be a jelölt a kihúzott témához kapcsolódó fogalmakat összefüggéseket. A vizsga akkor eredményes, ha  a megszerezhető 50 pont 12%-át a vizsgázó elérte.

 

Az értékelés szempontjai:

 • A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése  20 pont
 • Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása  10 pont
 • Törvények, szabályok, összefüggések értelmezése 10 pont
 • Világosság, szabatosság, a felelet felépítése, a szakmai nyelv alkalmazása 10 pont
 • SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 50 pont